<$آوایدل$>
آوای دل


کلیه حقوق این صفحه متعلق به نویسنده وبلاگ است. استفاده از مطالب این وبلاگ در سایر سایت ها تنها در صورت لینک دادن مجاز است. چاپ و نشر مطالب این وبلاگ تنها با اجازه رسمی نویسنده مجاز می باشد


Thursday, May 18, 2006

خواندنی ها

راهنمایی و رانندگی
کارشناسان مسائل ترافیک به این نتیجه رسیده اند که اگر قانونی وضع شود که هر راننده را ملکف کند هنگام رانندگی زنی سختگیر و با احتیاط در کنار خود داشته باشد، 90% از حوادث رانندگی امروز کاسته خواهد شد و در آن 10% هم شاهد مرگ و میر نخواهیم بود.

ناسپاسی
- فرانسوی ها از گرماسنج "سانتیگراد" استفاده می کنند که مخترع آن سلسیوس سوئدی است!
- انگلیسی ها و آمریکایی ها از گرماسنج "فارنهایت" استفاده می کنندکه مخترع آن آلمانی است!
- روس ها، آلمانی ها و اتریشی ها گرماسنج "رئومتر" را به کار می برند که فرانسوی است!
- سوئدی ها گرماسنج "لبسی" را ترجیح می دهند که اسکاتلندی است! اما اسکاتلندی ها از گرماسنج همسایه دیوار به دیوارشان کمک می گیرند!!!

ظریفی گفت: مرغ همسایه غاز است و هیچ مخترعی را مردم خودش قبول ندارند.

منبع: گل گشت و کتیبه 140........................................................................................

Home